Världens mest farliga sport InfoGraphic

Här är en intressant infographic med världens tio mest farliga sportar - jag är förvånad att se att Extreme Strykning inte finns på den här listan!